Søk

 

Valgkomiteens innstillinger til FO-Studentenes årsmøte!

FO-Studentene har en egen valgkomité som arbeider med å finne gode tillitsvalgte. Her kan du se hvem de har innstilt til arbeidsutvalget for 2018, samt ny valgkomité.

Arbeidsutvalg 2018

Leder - Mari Lilleng

Nestleder - Lene Fauskanger

Barnevernspedagog representant - Kai-Ove Ludvigsen

Sosionom representant  - Kristoffer Svendal

Velferdsviter represemtant - ingen kandidater

 Vernepleier rep. - Anne-Linn Sekkingstad

 

Valgkomité 2018

Leder - Åpent

1. Medlem. Thomas Kjeks

2. Medlem. Ida Berg

 

Varar til profesjonsrådene

Barnevernspedagog - Åsfrid Stangeland

Sosionom -  Chris Ivarius

Vernepleier - Ida Skahjem

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen