Søk

 

Tverrfaglig samarbeid i skolen

Ny brosjyre laget i samarbeid med Utdanningsforbundet og FO "Tverrfagleg arbeid i skulen - god og trygg skulekvardag for alle elevar!

Gå inn på FOs hjemmeside www.fo.no og last ned brosjyren

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen