Søk

 

Tillitsvalgtkonferansen på Voss 25.-26.mars 2019

 

  Tillitsvalgtkonferansen 25.-26 Mars 2019

 Hotell Park. Voss

 

Mandag 25.mars

12.00-13.00        LUNSJ

 13.00- 15.00       SI I FRA, ELLER VARSLE – HVA GJØR DEN TILLITSVALGTE NÅR NOE ER UGREIT?

Johan Hougen, forhandlingsleder hos FO og Renathe Remes Øen, Hovedtillitsvalgt Bergen kommune

 15.30-17.00        FO VESTLAND 2020

Jorunn Kjerkol, nestleder FO Trøndelag informerer om sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør Trøndelag. Arbeidsgruppen fra FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane informerer om arbeidet frem mot FO Vestland.

 18.00                     MINGLING

18.30                     MUSIKKOPPLEVELSE!  «Dumpster Divas"

 19.00                     MIDDAG

 21.00                     SOSIALT SAMVÆR

 Tirsdag 26. mars

 Frem til 09.00    EN BEDRE FROKOST ENN HJEMME

 09.00-10.30        PARALELLSEMINARER:

 

1a LOKAL LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN - forme og medvirke, jobbe systematisk

Moderator: Bente Owren, fylkessekretær FO Hordaland
Bergen kommune, ved HTV Renathe Remes Øen
Førde kommune, ved HTV Magny Haugen

Os kommune, ved HTV Tove Gylløw

 2a TILLITSVALGTES ROLLE I ANSETTELSESPROSESSEN

 Magnus Nymoen, HTV Bergen kommune og Jan Egil Haugland, fylkessekretær FO Sogn og Fjordane

3a GOD START GRUNNKURS OG TILLITVALGTES SKOLERINGSPLAN
Ann Kristin Nygård, leder FO Sogn og Fjordane og Lena Ytreland, organisasjonstillitsvalgt FO Hordaland
 

09.30-10.00                        PAUSE

 

10.30-12.00                        PARALLELLSEMINARER:

 1b TILRETTELEGGING I ET IA PERSPEKTIV – seniorpolitikk, ansettelser

Margareth Berntsen og Kjell Håland fra Seniorpolitisk utvalg, FO Hordaland

2b VOLD OG TRUSLER OM VOLD

Arbeidstilsynet Vestlandet

3b MIDLERTIDIGE ANSETTELSER - midlertidighet, rettigheter, AML, ulovlige arbeidskontrakter
Arbeidstilsynet Vestlandet

 12.00-13.00                        LUNSJ

 13.00-15.00                        PROFESJONSFAGLIG SKOLERING

Lena Ytreland profesjonsrådet for sosionomer, Ann-Grete Aasheim, profesjonsrådet for barnevernspedagoger og vernepleier Siv Aspeseter fra avdelingsstyret i FO Sogn og Fjordane

 

 

Alle tillitsvalgte fra FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane er velkommen!

Påmeldingsfrist: fredag 8.mars 2019

Denne konferansen vil som annen skolering handle om arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Vi har satt sammen et program som fanger opp aktuelle områder hvor dere tillitsvalgte har meldt behov for ytterligere skolering.

FO dekker kost og losji samt reiseutgifter.

Påmelding: Via FO sin hjemmeside, www.fo.no - kurs- og konferanser.

Permisjon: Permisjonsrettigheter og tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid finner vi i HA. Den gjennomgående hovedregel er at man skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som tillitsvalgt.

  • KS Hovedavtalens Del B § 3–6
  • VIRKE Hovedavtalen § 4-4. 4
  • SPEKTER Hovedavtalens §§ 26 og 52
  • STAT Hovedavtalen i STATEN § 39
  • NHO Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Spørsmål om konferansen? Kontakt FO Hordaland eller FO Sogn og Fjordane

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen