Søk

 

Tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet protesterer mot kutt, bl.a. FO.

Opptrappingsplanen ble "nedtrappingsplan".

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen