Søk

 

Solidarisk handel i "Handala butikken"

«Handala», Palestinabutikken i Bergen startet opp i fjor høst. Vi har snart hatt et eventyrlig år, med stort engasjement både for solidaritetssaken og våre produkter. Men vi er helt avhengig av at dere som støtter vårt prosjekt fortsetter å handle hos oss. Vi er snart klar for å invitere til julegavehandling med mange nye flotte produkter.

Olivenolje abonnement
Vårt hovedprodukt er fortsatt ekstra virgin olivenolje fra Lifegate Rehabiliteringssenter, Betlehem. Gjennom en abonnementsordning satser vi på å ha abonnenter som 2 ganger i året kan få levert sine 0,5 l olje x X-antall  (mars/april og september/oktober), eller hente produktene i butikken. Pris er kr 150,- pr. flaske, 180,- dersom ikke abonnent. Leveringsavtale begrenses til Bergen og omland, og må omfatte minst 4 flasker på år. Les mer her om bakgrunnen til Lifegate: http://lifegate-reha.de/en/start.

 

Arbeidsplasskontakt.
Om du kan tenke deg å verve kolleger til å bli abonnenter, vil vi sette stor pris på det. Da leverer vi olivenoljen på din arbeidsplass. Meld deg da på e-post til palestinabutikken@handala.no.

Olivenoljen fra Lifegate vil være vår viktigste inntektskilde for å utvikle varelageret, så vi håper du vil delta her for å gi driften størst mulig forutsigbarhet. Ingen betaling før du får varsel om at varene er leveringsklar.

 Betaling kan skje til vår konto i Sparebank 1, 3208.25.19237. Eller Vipps til 133933.

Hva og hvem er Handala, Palestinabutikken i Bergen?

 Formål:

  • Å formidle kunnskap om palestinsk kultur og arbeide for solidaritet med det palestinske folket og deres rettmessige krav om et fritt Palestina.
  • Selge varer, vesentlig produkter fra Vestbredden og Gaza, som olivenolje, såpe, oliven, håndarbeid, palestinske drakter, tekstiler, keramikk, glass, plakater, trykk, bilder etc. Vil dekke et behov for å støtte lokale aktører i Palestina som gir mulighet for større økonomisk selvstendighet
  • Presentasjon av personene bak. Vi er en godt sammensatt gruppe av personer som lenge har arbeidet for solidaritet med det palestinske folket, både i solidaritetsorganisasjoner og fagforeninger. Kunnskapen om at solidaritetsarbeid er langsiktig arbeid der den enkelte deltar med sine forutsetninger og sin fritid, er en viktig forutsetning for å lykkes.

Vi håper du vil se dette som en god måte til å utvide solidaritetsarbeidet for Palestina.

Beste hilsen Palestinabutikken i Bergen AS

e-post palestinabutikken@handala.no

daglig leder Kenneth Larsen og styreleder Sara Bell

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen