Søk

 

Søk om stipend til deltakelse på FO dagene!

Styret i FO Vest-Agder ønsker på vegne av medlemmene å dele ut inntil 6 stipender for deltakelse på FO-dagene 2018!

FO dagene er FOs egen fagkonferanse for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og arrangeres annen hvert år. 
I 2018 er datoene for FO-dagene satt til 14. – 16. november.

OM FO-DAGENE 2018:   «KRAFT TIL Å VÆRE»
FO-dagene arrangeres på vakre Sundvollen hotell utenfor Hønefoss. Konferansen har mange spennende innledere å by på, blant annet Leo Ajkic, Olaug Nilsen, Pia Redlund, Oddny Irene Miljeteig, Erlend Dehlin, Adrian Lund mfl.
Les mer om konferansen her:  https://www.fo.no/fo-dagene/category1992.html


OM FO VEST-AGDERS STIPEND:


FO Vest-Agders stipend dekker kursavgift, overnatting med fullpensjon og festmiddag, samt reise i form av felles oppsatte biler - for dem som blir trukket ut blant søkerne. 
Det vil ikke bli dekket tapt arbeidsfortjeneste, og diett dekkes i form av måltidene som inngår i arrangementet. 

Vi oppfordrer alle til å søke arbeidsgiver om full dekning av egen deltakelse, i håp om totalt sett å få med flest mulig medlemmer fra FO Vest-Agder. 
Dersom din arbeidsgiver ikke vil dekke hele din deltakelse, og du mottar stipend fra FO Vest-Agder, vil vi oppfordre deg til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Dette vil gi arbeidsgiver mulighet for å gi sin ansatt et målrettet faglig påfyll, sterkt subsidiert av FO. Konferansen er åpen for alle, men deltakeravgiften er sterkt subsidiert for FO medlemmer. Det er kun medlemmer av FO Vest-Agder som kan søke stipendene som utlyses her.


Påmeldingsfristen til FO-dagene er 15. september 2018, men etter «førstemann til mølla» prinsippet.


Vi i FO Vest-Agder ønsker å gi våre medlemmer mulighet til å melde seg på før sommeren, og vi setter derfor fristen for å søke om stipend til 15.juni 2018. 

Søknaden sendes på epost til ledervestagder@fo.no Vi ber deg oppgi fullt navn, arbeidssted og telefonnummer i søknaden. 


Vi oppfordrer alle FO medlemmer som ønsker faglig påfyll, og som har mulighet til å være borte hjemmefra tre dager i november, til å søke! 


 


 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen