Søk

 

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTDANNING OG KURS/KONFERANSER

Gjelder yrkesaktive medlemmer i FO Telemark

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTDANNING OG KURS/KONFERANSER

FO Telemark arrangerer egne fagdager.  Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til tema. Ved å arrangere slike fagdager for våre profesjoner får vi bedre utnyttelse av våre midler enn ved å støtte enkeltmedlemmer på andres kurs.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for faglig oppdatering og utvikling. Slike kurs og konferanser vil derfor ikke komme inn under våre retningslinjer.

FO Telemark kan innenfor budsjetterte midler bevilge tilskudd til følgende:

  • Kurs arrangert av FO-sentralt
  • Kurs beregnet på tillitsvalgte
  • Medlemmer i FO Telemark som tar videreutdanning kan søke bokstipend på inntil kr 2500,- per videreutdanning.

 

Medlemmer som ikke tidligere har fått stipend prioriteres fremfor medlemmer som tidligere har fått slikt stipend. Pengene utbetales når eksamen er bestått.

Ved utdanning som pågår over lang tid, kan penger utbetales når deleksamen er bestått

 

Søknad med opplysninger sendes post@telemark.fo.no

 

 

 

 

 

 

 

Representantskapet FO Telemark 22.november 2016

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen