Søk

 

Palestinabutikken i Bergen - aksjer til salgs

 

 

 

Kjære palestinavenner!

Palestinabutikken i Bergen startet opp oktober 2017. Nå, etter 1 års drift, kan vi slå fast at vi er svært godt mottatt både av bergensere og besøkende som finner veien til oss.

Aksjetegning.
Men vi trenger å bedre «likviditeten» vår for å utvide varelager og dermed styrke handel med palestinere. Derfor utvider vi nå fra 200 til 300 aksjer.
Du inviteres herved til å tegne aksje(r) i «Handala», Palestinabutikken i Bergen AS. Pris pr aksje er kr 1.000. Frist for aksjetegning er satt til 30.april 2019.
Da vi du bidra til rettferdig og solidarisk handel med kvinnekollektiv og arbeidskollektiv i Palestina, samt gi vårt flotte prosjekt solide bein å stå på.
Bankkonto er SpareBank 1, 3208.25.19237, Palestinabutikken i Bergen AS.

Vårt organisasjonsnummer er 919672137. Send e-post til palestinabutikken@handala.no. Der må du ha med personnummer, adresse, epost og telefon. Eller lever inn i butikken.
Ta gjerne kontakt med daglig leder Kenneth Larsen, tlf 909 98 012 for info.

 

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen