Søk

 

Ny plasstillitsvalgt ved Dale Barneskole i Kristiansund

Carina Schei Larssen er nyvalgt plasstillitsvalgt ved Dale barneskole, og 15. oktober kom hun tilbake til en helt ny forsterket avdeling ved skolen, etter fødselspermisjon. Carina er gift og har 3 barn. Hun er utdannet vernepleier ved Høgskolen i Molde fra 2007, og har jobbet som vernepleier ved Dale barneskole siden 2012. Kontaktinfo: epost: carina_schei_@hotmail.com / Carina.schei.larssen@kristiansund.kommune.no tlf: 99292495

Carina og mannen Espen har tre gutter på 11, 7 og 1 år. Fritiden går naturlig nok med til å følge opp på fotballtreninger, kamper og holde huset i sjakk. Det blir mye rot og mange munner å mette med 4 menn i hus.  Hun tar gjerne en løpetur ute og elsker å reise!

 

Hvilke saker engasjerer deg, Carina? «Jeg brenner for å fremme barna som ikke blir sett og hørt!  Autismespekteret er spennende fagområde. Mye av arbeidshverdagen min går ut på å tilrettelegge for barn med spesielle behov, slik at de kan delta på lik linje med andre; både i klasserommet og utenfor. I Forsterket avdeling ved Dale barneskole jobber vi pedagogisk og terapeutisk med verktøy for å øke motivasjonen, samt lage oppskrifter for hvordan disse barna kan møte hverdagen ut ifra sine forutsetninger».

 

Har du vært tillitsvalgt før Carina, og hva tenker du om tillitsvalgtrollen? Hvorfor FO? «Jeg har ikke vært tillitsvalgt tidligere, så er spent på oppgaven. Jeg ser på dette som en mulighet for å bli bedre kjent med faglig innhold for våre profesjoner, samt tariffavtalen. Jeg ønsker å bli en god «lagkaptein» for våre flinke FO - medlemmer ved Dale Barneskole og bidra til god kommunikasjon mellom medlemmene og skoleledelsen/arbeidsgiver.

Jeg er FO - medlem fordi det gir meg trygghet i arbeidshverdagen. For meg er det viktig å vite at jeg har et forbund i ryggen som kan hjelpe meg når jeg har spørsmål som gjelder lønn, tariffavtale, arbeidsvilkår og mye mer. Som en av de første vernepleiere i barneskole i kommunen, har FO vært en viktig støttespiller for meg fra dag en».

 

I inneværende årsmøteperiode har FO Møre og Romsdal vedtatt at tillitsvalgte skal prioriteres ved saknader om kursdeltakelse. Carina har søkt og fått innvilget deltakelse på kurset Autisme i skolen, og hun skal delta i FOs tillitsvalgtskolering, for å bli godt rustet til å bistå FO -medlemmene ved Dale Barneskole.

 

Vi i FO Møre og Romsdal ønsker Carina velkommen inn i tillitsvalgtplattformen vår!

 

Publisert av: Torill Brunsvik, Fylkessekretær FO MR, 28.10.18.18

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen