Søk

 

Ny ordning for påmelding til tillitsvalgkurs

Vi i Akershus er med på en prøveordning for kursadministrasjon. Les mer for å se hvordan.

Når du logger seg inn med medlemsnummer og personnummer kommer du til "Dine sider". Høyt oppe til venstre finner du Kurs. Under dette ligger  Kommende kurs. Her legger vi ut tillitsvalgtskolering i vår regi. I listen finner du kurset du ønsker å delta på. Bare klikk på Meld på så skal påmeldingen være i orden. Husk samtidig å kontrollere dine opplysninger, særlig epost. Om du ønsker å sette inn 2 eposter er det rette skilletegnet semikolon ; slik. Når du bruker andre tegn virker ikke eposten.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen