Søk

 

Ny hovedtllitsvalgt i Sør-Varanger Kommune

Anita Gade- Lundlie er valgt som ny hovedtillitsvalgt i Sør-Varanger kommune.

Presentasjon av Anita :

Hun er gift, har to barn og bor i kirkenes.

Ferdig utdannet vernepleier i 1995.

Diverse Videreutdanning blant annet helserett og saksbehandling , psykisk Helse,  kognitiv terapi og kommunal ledelse.

Hun har arbeidet i mange år med psykisk utviklingshemmede (daghjem, puh boliger, vernet bolig, avlastning, dagsenter og virksomhetsledet).

I fra 05 har hun jobbet i psykisk helsetjenester, først som fagleder i omsorgsboliger senere som fagleder på møteplassen(dagtilbud for psykisk syke) og er fra 1 April ansatt ved psykisk helsetjenester som miljøterapeut m/videreutdanning.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen