Søk

 

Ny hovedtillitsvalgt i FO Porsanger

Medlemmene i Porsanger har nå fått valgt en ny hovedtillitsvalgt.

 

PRESENTASJON AV BENTE: 

Jeg heter Bente Moen, er 44 år (f. 07.10.68) og utdannet vernepleier med videreutdanninger i prosjektledelse og rehabilitering.

Jobbet i Porsanger kommune siden 1991 i ulike stillinger i helse- og omsorgsavdelingen og Kultur- og oppvekstavdelingen. Jobber nå midlertidig som førstesekretær i administrasjonsavdelingen, i påvente av endelig omplassering grunnet kutt i stilling på KO-avd.

Også tidligere vært HTV for FO i 8 – 10 år, men måtte fratre da jeg ble valgt inn i Porsanger formannskap for SV i 2004.

Jeg er en aktiv lokalpolitiker for SV med fast plass i Porsanger kommunestyre for 3 periode på rad. På fritiden er jeg en ivrig bruker av den vakre Porsangernaturen og glad i hunder, hage og håndarbeid.

Min privatadresse er Stangnes, 9700 Lakselv, mobil 476 23 007, e-post: be-mo2@online.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen