Søk

 

NAV-tjenester må fungere godt for alle!

Først, FO Hedmark setter pris på at fylkesdirektør Bjørn Lien gir et raskt tilsvar på FO Hedmarks innlegg om reduserte åpningstider og sentralisering av NAV.

Lien framhever at reduserte åpningstider er fordelaktig, og at NAV-brukere, på lik linje som for eksempel legetjenester, må bestille time eller få en akuttime ved behov. I likhet med en del kommunepolitikere, er FO bekymret for svært reduserte åpningstider ved mange kontorer. Det kan ikke komme som en overraskelse.  Ikke alle kan sende inn skjemaer eller forholde seg til telefonkøer for å få hjelp og rådgivning. Mennesker i sårbare livssituasjoner, ofte ungdommer, som sliter med rus eller psykiske helseproblemer kan trenge en åpen dør for veiledning og råd. Åpningstider ned mot kun 2 timer fortoner seg som en såpass stor endring at det er vanskelig å tro at det ikke øker terskelen for en del brukere.

Videre er det veldig bra med for eksempel chat-tjeneste for råd om foreldrepenger, men det er altså ikke denne gruppen som FO er mest bekymret for. Fylkesdirektøren mener at gode og informative nettløsninger er godt nok for å sikre folk de ytelsene de har krav på. Det blir for enkelt. FO har en reell bekymring for at endringene kan gjøre det vanskeligere for de mest sårbare.

Det er videre stor forskjell på små og store NAV-kontorer. Vi er kjent med at praksis, etter innføring av reduserte åpningstidene, er ulik m.h.t. særskilt oppfølging av de med størst utfordringer. En del steder ser det ut til å fungere godt, mens andre steder meldes det om at det ikke frigjør tid til brukere med omfattende utfordringer. FO Hedmark ber NAVs ledelse nøye følge opp hvordan dette fungerer framover, og ikke minst kommunedelen i partnerskapet mellom stat og kommune.

Fylkesdirektør Lien poengterer at NAV er til stede i 22 Hedmark-kommuner. Vi er forhåpentligvis enige om at nærhet til et NAV-kontor er viktig for innbyggerne, og at NAV-kontorene heller ikke reduseres i framtiden.

Avslutningsvis vil FO Hedmark minne om at NAV må ha tilstrekkelig med ansatte, ikke minst sosialfaglige profesjoner, slik at viktige tjenester har høy kvalitet – og god tilgjengelighet for alle.

FO Hedmark

Randi Kjøs

Fylkessekretær

Olav Neerland

Fylkesleder

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen