Søk

 

ledige verv - FO Hordaland

 

På årsmøte 9.-10.mars skal det velges nye medlemmer inn i FylkesavdelingsstyretKvinnepolitisk utvalg, Internasjonalt utvalg, Tariffpolitisk utvalg, de tre profesjonsfaglige utvalgene - PFU barnvernspedagoger, PFU sosionomer og PFU vernepleierne. Det skal også velges nye medlemmer til Faggruppen skole & oppvekst, til Kontrollkomite og Valgkomite.  

Valgkomiteen ønsker at DU tar kontakt og melder din interesse - så vil de gi mer informasjon. Kanskje blir du med på laget som i 2 år skal stå sammen med alle de andre medlemmene. Vi har en jobb å gjøre  - vi skal STÅ OPP FOR TRYGGHET!

 - vi trenger å være mange!!

Mer informasjon finner du inn under de ulike overskriftene til venstre på siden. Kontaktinfo til valgkomiteen på dere side.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen