Søk

 

Kjære deg som nå er valgt inn på Stortinget, og som representerer Hedmark.

Gratulerer med en av landets viktigste jobber!

Fellesorganisasjonen FO er en fagforening for nærmere 28.000 sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. Vi som er fylkestillitsvalgte i FO Hedmark kjenner godt til fylkets mest utsatte grupper. Våre medlemmer jobber i store deler av helse- og sosialsektoren, blant annet i barnevernet, i tjenester til personer med utviklingshemning og i NAV. I tillegg gjør våre medlemmer en god jobb også i andre sektorer.

Når du som stortingsrepresentant nå skal inn i jungelen av prioriteringer, vil vi gi deg en kort huskeliste med noen av tiltakene du snarest bør ta tak i:

1.      Trygge arbeidsplasser. Vi håper du som stortingspolitiker ikke glemmer arbeidstakerens perspektiv. Våre medlemmer er den yrkesgruppen i norsk arbeidsliv som er mest utsatt for vold, trusler og netthets i arbeidshverdagen.

2.      Tjenester til personer med utviklingshemning må styrkes. Det er stor mangel på kompetanse blant dem som jobber med utviklingshemmede, slår NOU 2016:2017 På lik linje fast. Som politiker er det ditt ansvar at utviklingshemmede får grunnleggende rettigheter, som skolegang, helse, arbeid og et meningsfylt liv.

3.      Barnevernet må rustes opp. Det kommunale barnevernet er underfinansiert og våre medlemmer forteller om en arbeidshverdag der de sliter med å strekke til fordi de er for få på jobb. Vi mener 250 millioner kroner i ekstramidler til barnevernet ville vært en god start.

4.      Nav må være nær. Vi er bekymret for at avstanden mellom NAV og dem som trenger det mest blir for stor når tjenestene sentraliseres og digitaliseres. Et større fagmiljø er positivt, men som politiker er det din jobb å sørge for at NAV forblir velferdsstatens sikkerhetsnett som fanger opp de mest utsatte.

 

Du har som sagt påtatt deg en viktig rolle med å styre landet vårt. Som fagforening og profesjonsforbund sitter FO med en unik kunnskap om hva som rører seg i velferdstjenestene. Vi ser fram til å samarbeide med deg – ta gjerne kontakt!

FO Hedmark

Randi Kjøs, fylkessekretær

Olav Neerland, fylkesleder

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen