Søk

 

Internasjonalt solidaritetsprosjekt: Nordlænninga før Kibera

FO Finnmark har på sitt representantskap av 1. oktober, vedtatt å gi 20000 til dette prosjektet. Pengene skal gå til bedring/utbedring av forholdene for ungene på Faith Star Junior School.

Kibera i Nairobi er et av de største slumområder i Afrika med et innbyggertal på omkring 1 million. Kibera er 2,5 kvadratkilometer og ligger ca 5 km sør for sentrum av Nairobi.

I Kibera er der ingen sammenheng mellom antall barn og antall offentlige skoler. Med kun 4 offentlige skoler i hele området er mange barn avhengige av å få undervisning på en av de mange uoffisielle skolene.

FO Finnmark har på sitt representantskap av 1. oktober, vedtatt å gi 20000 til ungene på Faith Star Junior School.  Pengene skal ikke gå til de ordinære driftsutgiftene til mat fordi det bør være forpliktelser som går over år. Hvilke tiltak som bør prioriteres drøftes med skolens representanter, lærere, foreldre og unger.

Les mer om prosjektet her.

Dokumenter

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen