Søk

 

Hva skal vi finne oss i?

Uttalelse fra Representantskapet i FO Telemark juni 2013 sendt avisene i Telemark.

Daglig utsettes ansatte i velferdstjenestene i Norge for vold på jobben. Sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsvitere jobber alle med mennesker i sårbare livssituasjoner. Vi opplever å bli slått av voldsutøvere, truet av mennesker i rus og psykose, spyttet på av mennesker med utviklingshemming. Truet og trakassert av mennesker som ikke klarer å skille mellom saksbehandleren og privatpersonen.

Noen ganger må vi tilkalle politiet.  De har mer enn én gang kommet med skjold.  Innimellom kommer ambulansepersonell før politiet, men kan ikke gå inn i situasjonen av hensyn til egen sikkerhet.  Dette er en del av våre medlemmers hverdag . 

Vi tror at de menneskene vi jobber med trenger oss, og vi ønsker å hjelpe dem også i årene som kommer. Men vi ønsker også en debatt om hva vi skal tåle. For vi synes ikke det er greit å bli spyttet på. Vi synes ikke det er greit at klienter sier de skal drepe familien vår. Vi tror at kunnskap hjelper. Både at du vet hva vi står i, og at kunnskap blant personalet vil kunne forebygge voldelig atferd. Undersøkelser viser også at et godt arbeidsmiljø senker antallet utageringer blant våre klienter. Innsparinger og nedskjæringer utfordrer arbeidsmiljøet vårt på mange områder. Færre ansatte skal utføre flere oppgaver. Vi ønsker ikke å finne oss i hverken vold på jobben eller dårligere arbeidsmiljø.

Hva ville du funnet deg i?

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen