Søk

 

FO Sogn og Fjordane har eiga gruppe på facebook

Søk opp FO Sogn og Fjordane og du vil finne oss der. Det er ei åpen gruppe som FO-medlemmar kan bli medlem av. Det vert lagt ut informasjon der i tillegg til på heimesida. FO studentane har eiga facebookgruppe som heiter FO-studentenes lokallag i Sogndal.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen