Søk

 

Faneoverlevering

Fanen ble overlevert tidsnok til avduking på årsmøtet. Vi gleder oss til å ta den i bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen