Søk

 

Appell leder FO Troms, Streik 28.1.15

Etter ønske fra medlemmer og FO Harstad sitt årsmøte legger jeg ut Appellen som jeg holdt under streiken 28.1.15 mvh Gøril Madsen, Fylkesleder FO Troms

Kamerater og venner,

Så flott å se at så mange støtter opp om streiken i dag

 

Vi står i dag sammen med 1,5 millioner arbeidstakere rundt om i Norge – for å protestere mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.  

Vi i Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmers arbeidshverdag, i likhet med hverdagen til veldig mange som er organisert både i LO, UNIO og YS,

og hvor arbeidet består av turnusarbeid,

tett kontakt med mennesker i svært vanskelige livssituasjoner, tunge løft. Og også, dessverre, voldstrusler og psykiske trusler.

Alle våre Medlemmer går inn i jobbene sine med liv og lyst,

med et brennende engasjement for de i vårt samfunn som er vanskeligstilte. Det skal begrunnes godt å kreve mer av disse arbeidstakerne.

Regjeringen kaller endringene som nå er foreslått for små - på grensen til det ubetydelige.

Vi vet bedre.

Vi kjenner vår arbeidshverdag,

vi kjenner våre brukere,

vi kjenner våre styrker og

vi kjenner våre begrensninger.

Vi ser konsekvensene for våre medlemmer og for arbeidsfolk flest, dersom disse endringene får gjennomslag.

Endringene som regjeringen nå foreslår går imot alt vi tror på og jobber for. Forslagene vil ramme den enkelte – så vel som fagbevegelsen. Dette vil vi ikke være med på!

Regjeringen går imot arbeidsmiljølovens hensikt om å verne den enkelte arbeidstaker og deres arbeidssted.

Det er godt kjent at Regjeringen vil ha

 • mer bruk av overtid,

 • frislipp av midlertidig ansatte

 • mer bruk av pålagt overtid, lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid.

  Vi, arbeidstakerne, svarer i dag med et rungende NEI!

  Vi vet at i de fleste yrker vil det være uforsvarlig å jobbe mer enn arbeidsmiljøloven i dag tillater. Dette er godt dokumentert. Forskning viser at økt bruk av lange vakter medfører fare for liv og helse. Dette kan vi ikke være med på!

  Derfor er vår hoved parole i dag: Bevar arbeidsmiljøloven!  

  Kjære kvinner, Dere utgjør en stor del av våre medlemsmasser.

  Det er dere, kvinnene, som blir ekstra hardt rammet av regjeringens forslag. Det er i helse-, sosial- og omsorgssektoren det jobbes etter turnus. Det er her regjeringen ønsker lengre vakter. Vi ser nok et eksempel på et forslag fra en regjering som ikke bryr seg om likestillings- og kvinnepolitikk.

  Regjeringen vil gjøre midlertidige ansettelser lovlig. Vi vet at dette ikke vil føre til flere stillinger. Derimot til mer midlertidighet. Vi får et arbeidsliv preget av mindre forutsigbarhet og større vansker med å få fast jobb.

  Hvem vil dette gå hardest utover?

  Jo, enslige med barn og unge i etablererfasen.

  Eget bosted kan disse gruppene se langt etter. Midlertidige stillinger gir ikke lån i banken. Hele tilværelsen vil bestå av å vente og tåle.

  Hvis man ikke er fornøyd med lønnen eller arbeidsforholdene vil få tørre å stille krav, rett og slett fordi de risikerer å stå uten arbeid.

  Venner og kamerater; det finnes ikke rettferdighet i et slikt forslag.

  Arbeidsgivere kan skaffe seg arbeidskraft i en fei, og like fort kvitte seg med den - uten forpliktelser eller regulering.

  FO, sammen med alle dere andre som i dag protesterer på gater og torg, vil flytte fokus til retten til faste jobber på fulltid.

  Vi sier NEI til regjeringens forslag om midlertidige stillinger!

  Regjeringen kaller forslagene sine for fleksible og moderne. Realiteten er at dette er gammeldags fagforeningsfiendtlig politikk. Den medvirker til å flytte makt fra arbeidstakere til arbeidsgivere.

   I tillegg settes kvinnene tilbake i tid. Vår medbestemmelse i jobben og vårt stillingsvern er noe vi har kjempet oss fram til. Vi nekter å gi slipp på disse rettighetene.


  I dag står vi på barrikadene sammen med en og en halv million arbeidstakere. Vi krever faste ansettelser og trygge jobber.

 • Vi krever et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

  Derfor har vi en – og bare en felles beskjed til regjering og storting:

  BEVAR ARBEIDSMILJØLOVEN!

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen