Søk

 

8 gode grunner til å bli FO-Studentmedlem

1. Påvirke situasjonen din som student
Som studentmedlem i FO har du mulighet til å delta, både lokalt og sentralt, i debatten og utviklingen av fag og utdanning.

2. Trygghet i arbeidsforhold under studiet
Som FO-Student er du sikret hjelp ved problemer i arbeidsforhold uansett hvor du jobber. FO er medlem av Landsorganisasjonen (LO), og medlemskap i FO/FO-Studentene inkluderer studentmedlemskap i LO.

3. Påvirke arbeidssituasjonen din mens du er student
Som studentmedlem i FO er du tilsluttet den lokale klubben på arbeidsstedet ditt. Dette gir deg mulighet til å påvirke din arbeidssituasjon også mens du er student.

4. Faglig og politisk oppdatering
Som FO-Student får du gratis abonnement på FO-tidsskriftet Fontene og forskningstidsskriftet Fontene forskning
som utkommer to ganger i året.

5. Forsikring av innbo
Som FO-Student får du en fullverdig kollektiv innboforsikring, samt andre gode forsikringstilbud gjennom LO favør.

6. Organisasjonserfaring mens du studerer
Som studentmedlem i FO har du mulighet til å engasjere deg i FO-Studentene både lokalt og sentralt. Dette kan gi deg en unik erfaring med organisasjonsarbeid som kan komme godt med når du skal ut i ordinært arbeid. Det er også en fin mulighet for å opparbeide et solid faglig nettverk, og å sørge for at din stemme blir hørt.

7. Jobbsøkerkurs
For FO er det viktig at studentmedlemmene er vel forberedt til møtet med arbeidslivet. FOs avdelinger arrangerer jobbsøkerkurs for studentmedlemmene i avgangsklassene.

8. Yrkesskaderettigheter i praksis
Studenter som deltar i det daglige arbeidet på praksisplassen og utfører tilnærmet de samme oppgavene som virksomhetens ansatte, er å anse som arbeidstakere slik yrkesskadeforsikringsloven og skadeerstatningsloven bruker ordet. FO-Studenter i praksis som blir utsatt for skade som volder problemer, vil få juridisk bistand fra forbundet.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen