Søk

 

Bli en del av flokken - meld deg inn i FO!

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter? I FO står du sammen om lag 29.000 andre.

Ikke stå alene. Bli en del av FO-flokken. Meld deg inn i dag!

Sende sms ”fomedlem” til 1960 og følg instruksene,

eller

fyll ut innmeldingsskjema (fungerer best på PC og nettbrett).

 

 

FO er både fagforening og profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for dine 
lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til profesjonenes fagfelt og interesser. Vi er det største forbundet for våre profesjoner med om lag 29.000 medlemmer. Er du student kan du også være medlem av FO.

Hvorfor skal jeg fagorganisere meg?
Norsk arbeidsliv bygger på forhandlinger og dialog mellom ansatte og ledelsen. Arbeidsgiver kan ikke bestemme alt selv og du som arbeidstaker har medbestemmelsesrett. Ved å stå sammen får arbeidstakerne større gjennomslagskraft. Kanskje er dette noe av grunnen til at 
80 prosent* av alle offentlig ansatte i Norge er medlemmer i en fagforening? 

*Tall hentet fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

 

Visste du at...

 • uten fagforeninger ville du ikke vært sikret lønnsutvikling og pensjon? 

 • uten fagforeninger ville du ikke hatt rett til full lønn under sykdom?  

 • uten fagforeninger ville du ikke fått fem ukers ferie?

 • uten fagforeninger ville du ikke kunne tatt ut fødsels- og foreldrepermisjon?


Lurer du på når du har rett til overtidsbetaling, turnusfri eller permisjon? 
Har du blitt forbigått i en ansettelse? Blir ikke kompetansen din nok verdsatt? 
Eller er du utsatt for vold og trusler? Da har du FO i ryggen.

Mener du at sosialt arbeid har en viktig rolle i NAV eller i skolen? 
Er du opptatt av å gjøre tjenestene til personer med utviklingshemning bedre? 
Skulle du ønske barnevernet hadde flere ressurser? Og syns du at personer med 
rusavhengighet bør få bedre oppfølging? Da har du FO i ryggen.

Hva koster medlemskapet? 
Å være medlem i FO koster 1,6 prosent av lønnen din per måned, pluss 70 kr hver måned for 
markedets beste innboforsikring. Innbakt i prisen får du også Fontene og Fontene forskning, 
gratis godkjenning for videreutdanning, juridisk og faglig bistand, med mer. Studenter som 
melder seg inn i FO betaler kun 250 kr per semester.

Noen av dine medlemsfordeler

 • FO er det største forbundet for våre profesjoner
  Vi er det eneste forbundet der alle tillitsvalgte er utdannet innen våre profesjoner. Det gjør at de som skal hjelpe deg lokalt er godt kjent med ditt fagfelt, dine rettigheter og typiske utfordringer innen ditt yrke. 

 • Vi er en del av LO-familien
  FO er et forbund under LO. Sammen med dem har vi nesten en million arbeidstakere i ryggen. Dette gir oss stor gjennomslagskraft når vi forhandler om din lønn, din pensjon og dine arbeidsvilkår. Samtidig er vi partipolitisk nøytrale. I FO er det plass til alle, uavhengig av politisk ståsted.

 • Norges beste innboforsikring 
  Som medlem i FO får du markedets beste innboforsikring inkludert i medlemskapet. Du får også tilgang til gunstige bankavtaler og flere andre fordeler gjennom LOfavør. Les mer på www.lofavor.no.

 • Fontene og Fontene forskning
  Som FO-medlem får du gratis tilsendt tidsskriftet Fontene. Det har mottatt en rekke priser for sin kvalitetsjournalistikk. I tillegg får du Fontene forskning som er det eneste forskningstidsskriftet for våre fagfelt.

 • Vi godkjenner tilleggskompetansen din - gratis
  FO er godkjenningsmyndighet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi har etablert flere typer godkjenningsordninger som faglig veileder, spesialkompetanse, klinisk godkjenning og klinisk spesialist. Alle som oppfyller kriteriene kan få uttelling for tilleggskompetansen sin gjennom oss, enten de er medlemmer av FO eller ei. For medlemmer er det gratis. Andre må betale en avgift opptil 15.000 kr.

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen