Søk

 

Tiden er inne for politisk streik

Fellesorganisasjonen (FO) slutter opp om LO-sekretariatets vedtak i dag om å iverksette en to timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar. - Hvis politisk streik noen gang skal tas i bruk, må det være nå, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik. FO kommer tilbake med mer informasjon om tidspunkt og iverksettelse når dette er klart.

Det var et samlet LO-sekretariat som i dag vedtok å sette i verk den to timers politiske streiken mot endringene i arbeidsmiljøloven. I uttalelsen fra sekretariatet heter det blant annet: «Forslaget om frislipp av midlertidige ansettelser peker fram mot at mer enn hver fjerde arbeidstaker kan bli gående på midlertidige kontrakter. (…) Dette vil ikke gi flere jobber, bare større usikkerhet for mange arbeidstakere som allerede i dag er i en vanskelig situasjon. Det blir mer jobbutrygghet og en vanskeligere arbeidshverdag for kvinner, ungdom, arbeidstakere med minoritetsbakgrunn og andre utsatte grupper», heter det i uttalelsen.

Les mer om den politiske streiken som iverksettes i månedsskiftet januar/februar på LOs hjemmesider.

Les at også YS vil streike, og at Unio vurderer det samme Fri fagbevgelse

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen