Søk

 

Tapte i Arbeidsretten

FO fikk ikke medhold i vår forståelse om at arbeidstakere i KS er forsikret på reise til/fra jobb på samme vilkår som ved yrkesskade. Det er dermed kun ytelsene som er de samme som ved ordinære erstatningsoppgjør etter yrkesskade.

 7. oktober ble det avsagt dom i Arbeidsretten i tvist om forståelse av § 11.2 i Hovedtariffavtalen i KS, som gjelder bestemmelser om erstatning ved reise mv. FO fikk ikke medhold i vår forståelse om at arbeidstakere i KS er forsikret på reise til/fra jobb på samme vilkår som ved yrkesskade etter § 11.1. Det er dermed kun ytelsene som er de samme som ved ordinære erstatningsoppgjør etter yrkesskade.

Bestemmelsen i hovedtariffavtalen ble forhandlet inn på begynnelsen av 80-tallet. LO og FO sin oppfatning har hele tiden vært at når uførevedtak fattes etter en skade på reise til/fra arbeid, så skal trygdemyndighetens fastsettelse av uføregrad, på samme måte som ved yrkesskade, legges til grunn ved erstatningsutmålingen. Dommen slår imidlertid fast at forsikringsselskapene i disse tilfellene ikke vil være bundet av slikt uførevedtak.

Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik sier at FO tar dommen til etterretning, og at vi sammen med andre forbund som er part i tariffavtalen i KS må vurdere krav om endringer i tariffavtalen.  LO advokat Håkon Angell sier det er uheldig at arbeidstakere som skades på vei til/fra arbeid ikke er forsikret fullt ut på samme vilkår som om skaden hadde skjedd på jobb. Det betyr at noen vil erfare at når konsekvensene av skadene blir kjent for skadelidt, vil saken kanskje allerede være foreldet.

Mimmi Kvisvik konstaterer at det ikke er første gang partene er uenige om forståelsen av hva som er forhandlet inn i tariffavtaler, og mener at partene forut for saker i Arbeidsretten må bli flinkere til å dokumentere historikken bak gamle tariffbestemmelser.

Les Dommen i Arbeidsretten 07.10.14.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen