Søk

 

Skremmende utviklingstendenser

Fafo-rapporten om den nordiske modellen, peker på skremmende utviklingstendenser, sier FO-leder Mimmi Kvisvik i en kommentar til rapporten NordMod 2030 som presenteres denne uken.

I følge rapporten, som ble presentert for de nordiske sosialdemokratiske lederne tirsdag og legges fram på en sluttkonferanse i Oslo i dag, anslår Fafo at det fram mot 2030 bare vil bli noen få hundre tusen nye sysselsatte i Norden. Jevnført med befolkningsveksten , vil andelen sysselsatte gå ned. I samme tidsrom vil antallet fagorganiserte gå ned med nesten 1,5 millioner. Mens andelen sysselsatte og fagorganiserte synker, vil ulikhetene i Norden øke.

Det organiserte arbeidslivet , med mange fagorganiserte og sterkt innslag av tariffavtaler, er helt sentralt for å beholde den nordiske modellen, slår Fafo-rapporten fast. – Likhet får du ikke bare av skattesystem og velferdsordninger. Det blir først og fremst skapt gjennom lønnsdanningen, sa forsker Jon M. Hippe til Klassekampen denne uka. Svekkingen av det organiserte arbeidslivet får også politiske konsekvenser. Hippe framholdt at det ikke bare handler om politikk, og hvilke partier som sitter i maktposisjoner, men også om maktbalanse og symmetri mellom partene i arbeidslivet. – Det så vi godt da regjeringen (Stoltenberg, red.anm) endret sitt forslag i sykelønnsspørsmålet. Det er spørsmål om motkrefter og motmakt, sa Hippe.

I en kronikk i Klassekampen 11. november skriver Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Baard Jordfald at «dersom de siste tiårs endringstakt fortsetter, vil Norden, ifølge våre beregninger, i 2030 ha høyere inntektsulikhet og lavere sysselsettingsgrad enn det Tyskland har i dag. Våre analyser bygger på at lav ulikhet både har vært et resultat av og en forutsetning for de nordiske landenes tilpasningsevne, og derfor ikke kan gis opp uten konsekvenser for tillit, lønnsdannelse og andre viktige sider ved (de nordiske) modellenes virkemåte. Den nordiske modellen er en politisk konstruksjon. Dens framtid avhenger av den politiske kapasiteten til å fornye den, og mye tyder på at det vil trengs kraftfulle grep. Fornyelse krever økt politisk handlekraft», skriver de fire Fafo-forskerne.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik sier at Fafo-rapporten er en kraftig vekker for fagbevegelsen og alle som er opptatt av å bevare den nordiske modellen og et kraftfullt trepartssamarbeid. – At fornyelsen av den nordiske modellen krever økt politisk handlekraft er et tankekors, særlig i disse tider hvor vi har en regjering som er opptatt av å svekke vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og forflytte maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiverne.

Kvisvik er også opptatt av den synkende organisasjonsgraden. - Vi må ta på alvor at organisasjonsgraden går ned, og at dette gjelder for mange LO-forbund, inkludert FO. For å sikre den koordinerte lønnsdannelsen må partene i arbeidslivet styrkes, ikke svekkes. For å inkludere folk i arbeidslivet, må det til en aktiv politikk, ikke passivitet. Å sikre, effektive, offentlige velferdstjenester og gode styringssystemer for offentlige tjenester blir viktigere enn noen gang, framholder FO-lederen.

Kvisvik understreker at vi har mye å kjempe for. Jo flere vi er, jo sterkere står vi i kampen for å beholde og forbedre. Vi må ikke ha for mange som står utenfor fellesskapet. Vi må løfte i flokk. Du trenger fagbevegelsen. Fagbevegelsen trenger deg. Det er et spørsmål om vinn-vinn, understreker Mimmi Kvisvik.

Se TV-sending fra dagens Fafo-konferanse om NordMod 2030

Les mer om NordMod-rapportene

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen