Søk

 

Ledernes lønns- og arbeidsforhold

FO er opptatt av å sikre våre ledermedlemmer gode og forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår.

Vilkårene for lederne er regulert av lov, tariffavtale og individuelle avtaler.

I tillegg til arbeidsavtalen, har mange ledere inngått en lederavtale med sin arbeidsgiver. Som ledermedlem kan du henvende deg til FOs tillitsvalgte ved inngåelse og endring av din individuelle avtale.

De fleste av FOs ledermedlemmer er omfattet av en tariffavtale. Tariffavtalene kan inneholde noen særlige bestemmelser eller unntak for ledere. Spesielt gjelder dette overtids- og lønnsbestemmelser. Ut over dette vil de alminnelige vilkårene i tariffavtalen gjelder.

Hovedavtaler og tariffavtaler.

Tariffoppgjøret 2014

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen