Søk

 

Konflikthåndtering

Ledermedlemmer som henvender seg til FO vedrørende konflikter knyttet til sitt eget arbeidsforhold har krav på veiledning, bistand og rådgivning på lik linje med øvrige medlemmer.

I praksis vil ledermedlemmer gjerne ha større behov for å ta direkte kontakt med egen fylkesavdeling, fremfor å få bistand fra lokal tillitsvalgt i første omgang. 

FO tilbyr hjelp til medlemmer som opplever konflikter på arbeidsplassen. I en konflikt mellom medlemmer, der den ene er leder, kan begge søke bistand. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver. Medlemmer, også ledere, som henvender seg i slike saker har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke nødvendigvis på medhold.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen