Søk

 

FO-forslag opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) har, sammen med flere andre Ap-representanter, fremmet et representantforslag om et tryggere arbeidsmiljø for arbeidstakere i volds- og trygghetsutsatte yrker.

Forslagsstillerne er, foruten Bjørdal, stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuden, Lise Christoffersen og Sonja Mandt. I forslaget heter det, blant annet: "Forslagsstillarane meiner at ein bør vurdere å styrkje tryggleiken til tilsette i risikoyrke gjennom ei ny forskrift til arbeidsmiljlova. (...) Med ei slik forskrift kan ein få på plass systematiske og heilskaplege  analyser i tryggleiksarbeidet. Det vert såleis eit systematisk verkty for arbeidsgjevar, som bidreg til å ta på alvor dei tilsette som står i krevjande arbeidssituasjonar".

- Dette er helt i tråd med hva FO har foreslått, og vi er glade for at forslaget nå blir tatt opp i Stortinget, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Forslagsstillerne viser også til arbeidsgruppa som utarbeidet rapporten "Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen" etter drapet på NAV Grorud høsten 2013. Forslagsstillerne ber Stortinget om å anmode regjeringen om å følge opp tiltakene som er foreslått i rapporten. Det bes også om at fylkesmannsembetets tilsynsfunksjon styrkes og om at arbeidstilsynet må ha tilstrekkelig kompetanse på trygghet, vold og trusler. Det er også nødvenig med en landsomfattende gjennomgang av HMS-forholdene i barnevernet, skriver de fem Ap-representantene.

Les hele representantforslaget om et tryggere arbeidsmiljø for ansatte i volds- og trusselutsatte yrker her.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen