Søk

 

Lønn og arbeidsforhold

Avtaler

FO har medlemmer på mange ulike tariffområder. Avtalene på de ulike områdene er tilgjengelig for nedlasting:

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca 13.000 medlemmer som i hovedsak arbeider innenfor tjenester for utviklingshemmede, i kommunalt barnevern og i sosialtjeneste/NAV.

Spekter Helse omfatter ansatte på sykehusene. Her har FO ca 2.400 medlemmer spredt over hele landet. Dessuten har FO ca. 200 medlemmer i Spekter Område 9, som omfatter ulike private institusjoner.

I Staten har FO ca 2.300 medlemmer, først og fremst medlemmer i barne-, ungdoms- og familievernet, kriminalomsorgen, høyskoler og universiteter og NAV-kontorene.

Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. FO har ca. 1500 medlemmer på dette området.

Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. De har til nå hatt avtaler som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat. FO har ca. 1100 medlemmer her.

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 600 medlemmer her. Virksomhetene kan være tariffbundet til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. Største andelen av medlemmene er omfattet av tariffavtale 453.

 

Klubbarbeid - verktøy for nye tillitsvalgte
 

 

Dette heftet, som finnes både i papir og som nettutgave, gir svar på mange av de vanligste spørsmålene nye tillitsvalgte møter.

Tilgang til nettversjonen får du ved å logge inn som medlem

Viser fra 1 til 7 av totalt 12 artikler

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen