Søk

 

Lokale lønnsforhandlinger for tariff område Virke 2014

Det er lokale forhandlinger en gang i året dersom de sentrale partene setter av penger til dette i hovedtariffoppgjøret eller i mellomoppgjret. Det kan forekomme noe forskjell om det settes av midler til lokalelønnsforhansdlinger på de forskjellige områdene i HUK område. Hovedtariffoppgjøret er hvert andre år, og i det mellomliggende året er det "mellomoppgjør".

FO Oslo arrangerer kurs for tillitsvalgte med tema lokalelønnsforhandlinger 3.-5. september. Ta kontakt med din tillitsvalgte eller FO Oslo for mer informasjon.

Resultat

Landsoverenskomsten for Helse og sosiale tjenester

Det er avsatt 1.0% til lokaleforhandlinger med virkning fra 1. juli 2014.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. november 2014, med ankefrist satt til 15. november 2014.

Landsoverenskomsten for Virksomheter

Det er avsatt 1.75% per dato av lønnsmassen til lokaleforhandlinger med virkning fra 1. august 2014.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. november 2014, med ankefrist satt til 15. november 2014.

Landsoverenskomsten for Spesialist helsetjenesten

Hovedoppgjøret skal forhandles 14. august. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om det blir avsatte midler til loklale lønnsforhandlinger eller ikke.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen