Søk

 

Landstinget

Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ, og lokallagene velger en landstings-representant fra hver linje ved sitt studiested.

Landstinget velger hvem som skal sitte i FO-Studentenes AU,og i valgkomiteen, og ikke minst: hvilke saker det skal jobbes med i perioden.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen