Søk

 

Avtaler KS-området

 Pensjon 2018

Last ned (pdf) Pensjonsavtale                                  

Last ned (pdf)

Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned (pdf) FOs anbefaling KS

 

Last ned (pdf) Hovedtariffavtalen for 2018 - 2020
Regulerer lønnsforholdene innenfor kommunsektoren


 Last ned 
(pdf)

 

Hovedavtalen 2016 - 2017 (forlenget til 31.12.2019)
Hovedavtalen for perioden 1.1.2016 - 31.12.2017 er forlenget med to år.

FO trykker opp ny versjon av avtalen, og sender til våre fylkesavdelinger. Filen som kan lastes ned fra linken til venstre inneholder også protokollteksten fra revisjonen pr. 1.1.2018 til 31.12.2019 samt nytt B-rundskriv B/1-2018 der man finner veiledning til de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen.

Last ned
(pdf)

Særavtale SFS-2201
Barnehager, SFO, skole og familiebarnehage
Varighet 1.5.2018 - 31.12.2019

 

Særavtale SFS-2206
PPT
Bortfalt per. 01.01.2017. Opphørsprotokoll kan leses her.

Last ned
(pdf)

Særavtale SFS-2208 
PPT - Supervisjon
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

Last ned
(pdf)

Særavtale SFS-2301
Helsetjenesten
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

Forhandlingene høsten 2016 tok utgangspunkt i en rapport fra et partssammensatt utvalg. Rapporten kan leses her.

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1001
Reiseregulativet
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

 

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1002
Arbeidstøy og musikkinstrumenter
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2020

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1010
Følge av pasient/klient/elev
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1020
OU-midler
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2017

Varigheten utvidet t.o.m. 31.12.2018

Last ned

(pdf)

Særavtale SGS 1030: Avlastere

Varighet 01.07.2017 - 31.12.2018

Last ned (pdf) Samledokument med særavtalene nevnt over

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen