Søk

 

Høringssvar - Veileder for rusmestringsenhetene

Kriminalomsorgsdirektoratet og helsedirektoratet har satt ned ei arbeidsgruppe som har utarbeidet et utkast til ny veileder for rusmestringsenhetene i fengsler. FO har i sitt høringssvar berømmet arbeidsgruppa for å ha lagd et solid utkast. FO er særlig opptatt av at den sosialfaglige kompetanse i kriminalomsorgen ivaretas og våre profesjoners kompetanse i rehabiliteringsarbeid. FO har i sitt høringssvar knyttet noen kommentarer til dette.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen