Søk

 

Høringssvar - Utkast til strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring

Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i samfunnet skal sikres likeverdig straffegjennomføring som menn. FO berømmer kriminalomsorgsdirektoratet for arbeidet - dette er en strategi FO har etterspurt lenge. FO støtter i hovedsak alle forslag til tiltak.

FOs høringssvar kan leses her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen