Søk

 

Høringssvar - retningslinjer for mindreårige innsatte og domfelte

FO har avgitt høringssvar til kriminalomsorgsdirektoratet. Retningslinjene retter seg i hovedsak mot ungdomsenhetene. I høringssvaret har vi presisert at retningslinjene må bygge på erfaringene og anbefalingene fra disse ungdomsenhetene, NOVAs evaluering av Bjørgvin og rapportene fra sivilombudsmannen. Retningslinjene må bidra til å sikre likebehandling. FO etterlyser en konkretisering av hvordan retningslinjene skal gjelde for friomsorgen.

Høringssvaret kan leses her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen