Søk

 

Høringssvar - Om endringer i straffegjennomføringsloven

FO har avgitt høringssvar til Justisdepartementet. Regjeringa foreslår en endring i straffegjennomføringsloven som gir adgang til straffegjennomføring i annen stat. FO er sterkt i mot lovforslaget og mener det bryter med viktige prinsipper i norsk kriminalomsorg.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen