Søk

 

Høringssvar- Om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. og endring i straffeloven

FO er positive til at det nå foreslås en lovhjemmel som gjør det mulig å overføre gjennomføringen av samfunnsstraff/samfunnstjeneste mellom de nordiske land i saker hvor domfelte er hjemmehørende i et annet nordisk land enn der dommen ble avsagt. Dette er en mulighet som ansatte i friomsorgen har etterspurt gjennom år.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen