Søk

 

Høringssvar - likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar

Ei arbeidsgruppe nedsatt av KDI har kartlagt kriminalomsorgens hovedutfordringene når det gjelder kvinners soningsforhold. Arbeidsgruppa har i rapporten forslått en rekke konkrete tiltak for å bedre kvinners forhold i varetekt og under straffegjennomføring og som er i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. FO slutter seg i all hovedsak til de ulike forslagene.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen