Søk

 

Høringssvar - forslag til retningslinjer til forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll

FO har avgitt høringssvar til KDI.

Høringssvaret kan leses her

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen