Søk

 

Høringssvar- forslag om endringer i straffgjennomføringsloven mv

FO har avgitt høringssvar til kriminalomsorgsavdelinga i justisdepartementet. Høringsnotatet inneholder forslag til flere endringer i straffegjennomføringsloven og straffeprosessloven. FO har i sitt høringssvar gitt kommentarer til kap. 3, Myndighet til å utpeke personundersøker. FO mener at denne myndigheten fortsatt skal ligge til friomsorgskontor.

Høringssvaret kan lastes ned her:

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen