Søk

 

Høringssvar - forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

FO støtter forslaget om at vurderingsgrunnlaget for prøveløslatelse (pll) fra forvaring endres slik at de i større grad samsvarer med reglene om pll fra tidsbegrenset fengselsstraff. FO slutter seg til begrunnelsen som er gitt i høringsbrevet.

Høringssvaret kan leses her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen