Søk

 

Høringssvar - forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll (Nd)

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet forslag til ny forskrift for ND. ND er nå blitt landsdekkende og det er et behov for utfyllende retningslinjer, det er derfor bra at det nå foreligger utkast til ny forskrift. FO har kommentarer til noen av forslagene.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen