Søk

 

Høringsmøte i justiskomiteen - Meld.st.12 (2014-2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

FO deltar i høringsmøte i justiskomiteen 3. mars hvor stortingsmelding 12, Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, behandles. FO vil i høringsmøte fokusere på bruken av alternative straffereaksjoner og innholdet i straffegjennomføringen. FO mener regjeringa har en for ensidig fokus på hvordan soningskøen kan reduseres. FO har levert inn et skriftlig innspill.

Innspillet kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen