Søk

 

FOs innspill vedrørende representantforslag om utbygging av fengselsplasser

FO mener at det er riktig å fokusere på soningskø og at det iverksettes tiltak for å redusere denne. Situasjonen i dag er svært uheldig, både i forhold til ventetiden det tar for å få avsonet en dom og at plassproblemene løses med dublering av celler. Med bakgrunn i kapasitetsplanen kriminalomsorgen utarbeidet i 2013, støtter FO forslaget fra stortingsrepresentantene om at det må etableres noen flere fengselsplasser.

Les hele innspillet her.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen