Søk

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen i FO velges av kongressen/landsmøtet og skal påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som gjøres er i samsvar med vedtekter og vedtak.

For perioden 2015 - 2019 består kontrollkomiteen av:

Jonny Berg (leder) mobil 466 17 438 – e-post: jonny.berg58@gmail.com

Bente Dalseng – mobil 97 04 48 61

Sunniva Rishaug – e-post: sunniva_70@hotmail.com

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen