Søk

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet og følger instruks for fylkesavdelingenes kontrollkomiteer vedtatt i landsstyret.

Leder: Arne Tjelle  
Telefon: 401 60 644  
E-post: e-post  
     
Medlem: Bjørn Henriksen  
Telefon: 415 20 387  
E-post: e-post  
     
Medlem: Greta Lea Paasche  
Telefon: 990 13 214  
E-post: e-post  
     

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen