Søk

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet og følger instruks for avdelingenes kontrollkomiteer vedtatt i landsstyret. Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv i FO.

 

Medlemmer
Verv Navn E-post
Leder Ann Kristin Pettersen ann-kr-p@online.no
Medlem Wenche Klingen wenche.klingen@gmail.com
Medlem Anne Liv Engebråten Anne.Liv.Engbraten@nordlandssykehuset.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen