Søk

 

Kontrollkomitè 2018 - 2020

Kontrollkomiteen består av tre medlemmar valt av årsmøtet. komiteen fylgjer instruksar vedteke av landsstyret.

Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i konrollkomiteen.

(Vi tek atterhald om at lista ikkje alltid er oppdatert)

Verv Namn Mobil Epost
Sosionom Vibeke Rand   vibeke.rand@helse-forde.no
Barnevernpedagog Olaug Vagstad  

olaug.vagstad@helse-forde.no

Vernepleier Harald Bjarte Reite, leiar 90150161 epost

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen