Søk

 

FO Sogn og Fjordane

FO Sogn og Fjordane er avdelinga for deg som er medlem av FO og har arbeidstaden din i Sogn og Fjordane. FO arbeider for å betre medlemmane sine lønns- og arbeidsforhold, og ivareta deira yrkesfaglige interesser. Vi driv og helse- og sosialpolitisk påverknadsarbeid, internasjonalt arbeid og kvinnepolitisk arbeid.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen