Søk

 

FO Rogaland

FO Rogaland er avdelingen for deg som er medlem av FO og har arbeidsstedet ditt i Rogaland.

FO Rogaland jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, samt ivareta deres profesjonsinteresser. Vi driver også helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og internasjonalt solidaritets- og fagutvekslingsarbeid.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen